Складиране

Складиране на стоки

Складирането представлява процесът по съхранение на Вашите стоки преди да бъдат взети или изпратени за транспортиране.

За всеки наш клиент складирането и съхранението на стоките е изключително важно, затова ние го извършваме със специално внимание.

Складът, който притежаваме се намира в град София и е достатъчно голям, за да побера всички нужни стоки и продукти на нашите клиенти. Складът е разположен така, че се намира в близост до важни транспортни връзки с други градове и населени места – магистрала, летище.

За складиране можем да предложим следните възможности:

 • Получаване на стоки в страната или получаване на стоки, които са били превозени международно с камион;

 • Качествен контрол при разтоварване на стоките и качествено подреждане и следене за състоянието на продуктите и стоките. Бързооборотните стоки се съхраняват в подходящите за това места – хладилници или хладилни камери и фризери;

 • Разполагаме с охрана, която следи за сигурността на Вашите стоки;

 • Вариант за инвентаризация;

 • Следене на материални запази;

 • Оформяне на митнически документи;

Съхранение на стоки

За да се съхранят Вашите стоки е нужно те да бъдат грижливо опаковани. Ние от Давид Транс можем да се погрижим за опаковането и съхранението на Вашите вещи и стоки.

Давид Транс може да предложи следните услуги за съхранение на стоки:

 • Опаковане и разопаковане на Вашите стоки и продукти;

 • Опаковане с фолио;

 • Опаковане с дърво;

 • Опаковане с хартия;

 • Опаковане и разопаковане на опасни стоки;

 • Теглене на продуктите;

 • Подготовка на продуктите за износ.

Давид Транс може да предложи на своите клиенти специфично съхранение на стоки в складовете ни.

За специфично съхранение може да се зачита:

 • Складиране на продукти при температура от – 38°C до +12°C;

 • Продукти, за които е нужно бързо замразяване;

 • Температурен мониторинг на продуктите;

Нашите служители винаги следят за наличностите в складовете на Давид Транс. Винаги можете да се обърнете към нас, ако имате нужда да получите информация за някои от Вашите стоки.

Доставка на стоки от склад

Стоките, които се съхраняват в нашите складове могат да бъдат доставени до всяка едно място, до където нашите клиенти искат да стигнат.

Ние предлагаме групажен транспорт на стоки от България до страните от Европейски съюз, Търция, Украйна, Русия и Англия и обратно.

Можете да разчитате на следните видове доставка:

 • Доставка от склад до склад или от склад до врата;

 • Доставка на извънгабаритни товари, изискващи специални транспортни средства;

 • Доставка на свръхтежки товари;

 • Доставка на бързоразвалящи се товари;

 • Доставка на опасни товари – взривни вещества, запалими течности, отровни и заразни вещества, корозионни вещества и др.

 • Доставка на комплексни пратки;

 • Връщане на стоката при рекламация;

 • Попълване на всички нужни документи при доставка;

 • Бърза комуникация с клиента при доставка.