Товарен транспорт

Товарен транспорт

Товарен транспорт представлява услуга, която предоставя възможността бързо и сигурно да превозвате своите товари независимо от тяхната големина и тежест.

Ние от Давид Транс извършваме вътрешен товарен транспорт, състоящ се от най-високо ниво обслужване гарантиращо светкавичен превоз.

Всички логистични решения, които предлагаме на своите клиенти са с цел да спомогнат за намаляването и спестяването на излишни и допълнителни средства.

Фирма Давид Транс притежава колосален автопарк от товарен транспорт.

Автопаркът ни се състои от многобройни транспортни средства, чрез които ще се погрижим за извършаването на професионална доставка.

Основният приоритет на нашата фирма е да предлагаме конкурентни и достъпни цени, съчетаващи се с гъвкави срокове за крайно изпълнение.

От години извършваме товарен транспорт, който се определя като част от силните ни страни, даващи преднина пред всяка друга конкурентна фирма.

Вътрешен товарен транспорт

Давид Транс осъществяваме вътрешен товарен транспорт във всички населени места в България.

Видовете товари, които се превозват от нас, ги разграничаваме в следните категории:

 • Групажни пратки (LTL)

 • Комплектни товари (FTL)

 • Извънгабаритни товари

 • Стоки, изискващи специални температурни режими

Групажен транспорт LTL

Групажните пратки обединяват общи по вид, обем и тежест товари, които са отправени към една и съща дестинация.

Регулярните групажни линии не само могат да оптимизират Вашите доходи, но и остават най-предпочитаната услуга от нашите клиенти.

Комплектни товари FTL

Ако Вашият товар е голям по обем и тежест, ние от Давид Транс сме се погрижили да Ви предоставим цял камион, с който самостоятелно да се транспортират стоките.


Извънгабаритни товари

Транспортирането на извънгабаритни товари е особена дейност, тъй като преди да се предприеме подобно действие се изисква координиране с Пътна помощ и АПИ.

Спазват се определени изисквания, свързани с нормативната база и същевременно се описват габаритите на товарите със:

 • Обща маса

 • Широчина

 • Височина

 • Дължина

Стоки, изискващи специални температурни режими

Различните видове стоки, изискват точно определени температурни режими, докато се превозват от точка А до точка Б.

Поради факта, че повечето стоки са хранителни и се разделят на множествена систематизация.

Обща информация, относно вътрешен товарен транспорт

Всички доставки, изпълнявани в рамките на Република България се осъществяват в диапазон от 24ч. след пускането им в процес.

Преди стартирането на доставката, всеки наш клиент трябва обширно да предаде информацията, необходима за товара като:

 • Дата на товарене

 • Товарен адрес

 • Видът на товара

 • Тонаж на товара

 • Срок на доставка

 • Адрес на разтоварване

 • Начин на товарене и разтоварване чрез:

 • Мотокар

 • На ръце

Всички тези подробности ще спомогнат за ефективния и успешен превоз на Вашия товар.

Фирма Давид Транс е с доказано и авторитетно име сред конкурентите в бранша.

Непрекъснато показваме и доказваме своя професионален опит в сферата на товарния транспорт.