Какво представлява (ЧМР) застраховката и как тя може да ни бъде полезна ?

Публикувано от: Администратор ( 09.08.2022 )

ЧМР застраховката е предназначена за юридически лица и еднолични търговци притежаващи валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари. Тя покрива рисковeтe , на които е изложен застрахования превозвач, съгласно общите условия на конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).

Застраховката покрива рекламации за зауби и повреди на товара, възниклани по време на превоза. Важно да отбележим,,че размерът на обещетението се изчислява на действителната им стойност, но не повече от 8,33 SDR (специални права на тираж) или на ориентировачна цена 8-9 евро на килограм.

Ще ви дадем един малко по-ясен пример: Имате осветителни тела, които тежат 18 килорама на стойност 980 евро от ЧМР застраховката ще ви се изплатят 180 евро, но ако имате карго застраховка ще бъдете обезщетени с фактурната стойност на увредената стока.

Споделяне в социалните мрежи: